OVH en de bescherming van persoonlijke gegevens

De appendix “Verwerking van persoonsgegevens” van OVH verandert. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie, die dateert van 25 mei 2018, zijn als volgt:

  • Meer details en transparantie over de gegevensverwerking door OVH als verantwoordelijke partij voor gegevensverwerking (zie Deel 2);
  • Verduidelijking van het proces voor het wijzigen of aanstellen van onderaannemers (zie artikel 7 "Onderaanneming");
  • Vereenvoudiging van het proces dat van toepassing is wanneer u ervoor kiest om persoonsgegevens in onze datacenters buiten de Europese Unie te hosten, door de systematische implementatie van passende garanties voorzien in Verordening (EU) 2016/679 (AVG / GDPR) ;
  • Meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met het OVHteam voor gegevensbescherming voor elke vraag met betrekking tot uw persoonsgegevens (zie artikel 13 "Contact").

Ga naar de nieuwe versie van de appendix "Verwerking van persoonsgegevens" van OVH

OVH, opgericht in 1999, is tegenwoordig een van de toonaangevende providers in de cloudindustrie, met een aanwezigheid in 19 landen over de hele wereld. We hebben meer dan 1 miljoen klanten en we nemen hun klantervaring en de bescherming van hun persoonlijke gegevens zeer serieus.

Download onze officiële documentatie

Thumbnail

Op het moment dat u besluit om uw gegevens te hosten bij OVH, vertrouwt u ons een deel van uw gevoelige informatie toe. We zijn ons zeer bewust van de uitdagingen die deze outsourcing kan opleveren voor uw organisatie, vooral als het gaat om de naleving van het privacybeleid. Daarom bieden we u zoveel mogelijk informatie over de uitdagingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens

Voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens

Er zijn verschillende teksten van internationale, Europese of nationale reikwijdte betreffende de bescherming van persoonsgegevens die momenteel van kracht zijn. De belangrijkste zijn de volgende:

OVH verbindt zich ertoe om te voldoen aan zijn verplichtingen op grond van deze bepalingen, met name de EU-privacyverordening. In het bijzonder stelt deze verplichting tot naleving OVH-klanten ook in staat om aan sommige van hun wettelijke verplichtingen te voldoen. We moedigen al onze klanten actief aan bijzonder waakzaam te zijn in consistentieproblemen. Er kunnen andere, specifiekere voorschriften zijn, inclusief voor bepaalde specifieke categorieën persoonsgegevens. Klanten zijn verantwoordelijk voor het correct identificeren van de regels die van toepassing zijn op hun bedrijfsactiviteiten, om hieraan te voldoen. Het kiezen van de juiste provider, ook voor de cloud, is essentieel om te voldoen aan uw eigen verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

Data Protection Officer bij OVH: een specialist die toeziet op de naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften

OVH heeft ervoor gekozen om een DPO te benoemen, wiens rol en verantwoordelijkheden gedeeltelijk worden bepaald door Europese regelgeving. De DPO is volledig onafhankelijk in de uitvoering van zijn taken: hij is de interne toezichthouder die ervoor zorgt dat de gegevensverwerking door OVH in overeenstemming is met de voorschriften.

Grégory Gitsels - Data Protection Officer

 

Grégory Gitsels, DPO bij OVH, is volledig toegewijd aan zijn doelstellingen en beschikt over de nodige middelen om zijn rol vrij van belangenconflicten en in volledige onafhankelijkheid te vervullen. Hij adviseert operationeel personeel en senior management binnen het bedrijf over hoe te voldoen aan verplichtingen en over de best practices die OVH moet implementeren met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens. Hij is verantwoordelijk voor het implementeren van een "privacy by design" en "privacy by default"-benadering, vooral voor het ontwerpen van nieuwe oplossingen voor klanten, hij leidt bewustwordingstrainingen, onderhoudt contacten met toezichthoudende autoriteiten, en meer ... Hij is ook de contactpersoon voor klanten die passende garanties nodig hebben met betrekking tot de maatregelen die zij hebben geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de regelgeving, inclusief de GDPR.