Informacje prawne


Informacje prawne

OVH Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000220286
REGON: 933029040 NIP: 899 25 20 556
ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław
Prezes Zarządu: Miroslaw Klaba

OVH SAS jest spółką zależną spółki OVH Groupe SAS, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Spółek w Lille pod numerem 537 407 926, z siedzibą pod adresem 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

Wszystkie informacje umieszczone na stronie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności intelektualnej. Rozpowszechnianie, kopiowanie czy korzystanie z tekstów, grafik czy opisów usług bez zgody OVH, jest zabronione.


Dane osobowe

Co do zasady, przeglądanie zasobów umieszczonych na naszej stronie internetowej nie wymaga ujawniania Państwa tożsamości ani podawania danych osobowych. Jednak czasem wprowadzenie niektórych danych może być konieczne, na przykład w celu przetworzenia zamówienia, wysłania korespondencji, dostarczenia usługi abonamentowej lub do celów związanych z rekrutacją. Dane te mogą być wykorzystane do zawarcia transakcji lub zaoferowania lepszej usługi.

Pliki cookie

Więcej informacji na temat polityki Kimsufi dotyczącej plików cookie