Beleid voor het gebruik van cookies


Beleid voor het gebruik van cookies

Welkom op de websites van de OVH-groep.

Ons beleid inzake het gebruik van cookies is bedoeld om u te informeren over het gebruik van browse-gegevens door de bedrijven van de OVH-groep en alle verdere data met betrekking tot de toegang en het gebruik van de websites en andere media (advertentiebanners, e-mails) van de OVH-groep, zowel direct als via advertentie-inhoud op andere websites.

U vindt er ook informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

Deze informatie wordt verstrekt in navolging van de geldende regelgeving, in het bijzonder de Europese richtlijn betreffende de verwerking van persoonsgegevens en privacybescherming op het gebied van elektronische communicatie (2002/58/CE), die erin voorziet dat het opslaan, verkrijgen en toegang hebben tot informatie op uw apparaat toegestaan is mits u informatie gekregen heeft tot welke doeleinden deze informatie verwerkt wordt, in navolging van de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (de „AVG“ of „GDPR“)), en u hiervoor toestemming gegeven heeft, met uitzondering van essentiële cookies.

1. De verschillende cookies

In het kader van het onderhavige beleid hebben de begrippen „cookies en andere trackers“ of „cookies“ betrekking op alle trackers die bij het bezoeken van websites en andere media van de OVH-groep binnen de Europese Unie of lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap („EEE“) opgeslagen of gelezen worden. Dit omvat http cookies, „flash“ cookies, bakens die ook wel „onzichtbare pixels“ en „web bugs“ genoemd worden, scripts of het resultaat van een vingerafdrukberekening bij „fingerprinting“. Het onderhavige beleid is altijd van toepassing, ongeacht of de „cookies“ persoonsgegevens verzamelen of niet.

Wat is een cookie?

Een cookie is een kleine hoeveelheid data die door websites via uw browser verzonden kunnen worden. Deze cookies worden op uw apparaat (computer, smartphone, tablet...) opgeslagen als u bepaalde websites bezoekt. De cookies zorgen er met name voor dat informatie kan worden opgeslagen en opgehaald over het surfgedrag van de gebruiker van een site of diens apparaat, om diegene op basis van deze gegevens te herkennen.

De door middel van deze cookies verkregen gegevens kunnen met name betrekking hebben op het aantal bezochte pagina's, de gekozen taal, de stad waar het IP-adres zich bevindt dat zich met de website verbindt, de frequentie van bezoeken, herhaalde bezoeken, de duur van het bezoek, de browser, de provider en het type apparaat dat wordt gebruikt om de website te bezoeken.

Wat is een webbaken?

Webbakens, ook wel „pixel tag“, „onzichtbare pixel“, „clear GIFs“, „web bugs“ of „web beacons“ genoemd, zijn op bepaalde pagina‘s aanwezige stukjes autonome code of afbeeldingen die dienen om bezoeken te controleren en te volgen.

Wat is een vingerafdrukberekening?

Een vingerafdrukberekening oftewel „fingerprinting“ maakt, gebaseerd op elementen van de configuratie, voor tracking-doeleinden een unieke ID van de machine aan waarmee een webpagina bezocht wordt.

2. De cookies die op de websites van de OVH-groep gebruikt worden

In het algemeen zijn er verschillende redenen om cookies te gebruiken.

(A)Sommige cookies zijn nodig voor het correct functioneren van de sites van de OVH-groep en bieden essentiële functies voor toegang tot en inloggen op deze sites. De essentiële cookies worden uitsluitend gebruikt om het elektronische dataverkeer mogelijk te maken en te vergemakkelijken.
Ze zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de door u gevraagde online communicatiedienst en worden gebruikt om u te laten inloggen in uw gebruikerssessie, om de gevraagde pagina in een geschikt formaat voor uw scherm te tonen, om de site optimaal te laten functioneren en het browsen te vergemakkelijken, zodat:

 • De kwaliteit en de veiligheid van het gebruik van de site verzekerd is, met name bij het bestelproces van een product of dienst, of de laadtijd gemeten wordt van de verschillende onderdelen van de pagina;
 • Ingevulde informatie in de daarvoor bedoelde velden bewaard blijft als de gebruiker van pagina wisselt;
 • De gebruiker op dezelfde host-server blijft tijdens de hele sessie;
 • De gebruiker omgeleid wordt naar de website met de taal of het filiaal die passen bij het land waaruit deze het bezoek lijkt uit te voeren;
 • Verkeerspieken beperkt worden;
 • Rekening gehouden wordt met de acceptatie of de weigering van de gebruiker inzake de analyse van de op de website verzamelde data.

In overeenstemming met de bovenvermelde regelgeving, worden deze cookies gebruikt zonder dat uw toestemming vereist is.U kunt ze echter blokkeren en/of wissen door de instellingen van uw browser te gebruiken. Als gevolg daarvan kunnen uw gebruikerservaring en de veiligheid van uw browsen verslechteren. Tevens kunnen bepaalde pagina's en functies ontoegankelijk worden (manager, winkelmandje, enz.).

(B) Andere cookies zijn nodig om de browse-ervaring te verbeteren. Met de "Verbetercookies-cookies" maken het mogelijk om:

 • Informatie te verzamelen en te analyseren over het gedrag van bezoekers van onze websites om de werking te verbeteren (met name bijvoorbeeld verbetering van de prestaties of de zichtbaarheid van de pagina‘s);
 • Services met toegevoegde waarde te leveren die bedoeld zijn om uw gebruikerservaring te verbeteren, zoals virtuele assistenten (de „chatbot“), een directe chat („livechat“) of een belknop („click-to-call“);
 • Onze websites te beveiligen door bijvoorbeeld abnormale activiteiten te detecteren.

In overeenstemming met de regelgeving worden ze met uw toestemming gebruikt.
Deze cookies zijn niet onmisbaar voor het functioneren van de site. Desalniettemin kan het weigeren van deze cookies het gebruik van de services met toegevoegde waarde, die uw gebruikerservaring verbeteren, bemoeilijken of onmogelijk maken.

(C) Andere cookies worden gebruikt zodat u OVH-oplossingen ontvangt die passen bij uw interesses. De advertentie- en personalisatie-cookies dienen om u inhoud en oplossingen aan te bieden die passen bij uw interesses betreffende de sites van de OVH-groep en om de relevantie van onze advertenties op de sites van onze partners te verbeteren. Door deze cookies uit te schakelen, worden de inhoud en oplossingen die we aanbieden niet langer aangepast aan uw voorkeuren en kunnen ze dus minder relevant zijn. In overeenstemming met de regelgeving worden ze eveneens met uw toestemming gebruikt.
Deze cookies zijn niet onmisbaar voor de werking van de site, maar ze zijn nodig om oplossingen aan te bieden die passen bij uw interesses. Ze worden met name gebruikt zodat u beter bij u passende inhoud ontvangt door:

 • Gegevens over het bezoek en het gebruik van de bezochte site te verkrijgen;
 • Gedane clicks te volgen tot op de webpagina's van de betreffende site;
 • De relevantie van digitale campagnes te verbeteren;
 • De bezoekers van een site te identificeren die arriveren via een advertentiecampagne op een site van derden.

(D) Tenslotte maken andere cookies het mogelijk OVH-inhoud te delen op sociale netwerken en andere sites van derden (Cookies van derden). Deze cookies maken het mogelijk om vanaf onze website toegang te hebben tot tools, programma‘s of platformen (zoals sociale netwerken, video-streaming) van derden, deze te gebruiken, daarmee de website prettiger in gebruik te maken en deze te helpen promoten via het delen van inhoud van de websites van de OVH-groep naar platformen van derden.
In dit geval zijn de gegevens over de bezoekers van de site, hun browsen en hun acties betreffende inhoud waarmee ze interageren, toegankelijk voor deze platforms van derden. De sites van de OVH-groep voegen verschillende sociale modules en pixels in die het mogelijk maken om content te gebruiken van de verschillende platforms die dit leveren. In dit geval worden de platformen die deze verschillende modules leveren verantwoordelijk geacht voor de verwerking in de zin van de AVG als zij conform hun privacybeleid de doeleinden en verwerkingsmethoden bepalen. Derhalve berusten bepaalde functies van de site op services die door deze derden geleverd worden en die cookies plaatsen. De sites die deze cookies van derden, applicatieknoppen of extensies leveren, kunnen u dankzij deze knop identificeren, zelfs als deze niet gebruikt wordt als u onze site bezoekt. In overeenstemming met de regelgeving worden ze eveneens met uw toestemming gebruikt.
nodigt OVH u daarom uit het privacybeleid van deze derden te raadplegen:

Details van de cookies die op de websites van de OVH-groep gebruikt worden

Deze sectie legt in detail uit welke cookies en andere trackers op de sites van de OVH-groep aanwezig zijn.

Het merendeel van de door OVH gebruikte cookies en andere trackers vervalt na de sessie of na een termijn van maximaal 13 maanden, conform de aanbevelingen van de CNIL, de belangrijkste autoriteit voor alle sites van de OVH-groep. De op de sites van de OVH-groep gebruikte trackers kunnen van OVH zijn of van een select aantal derde partijen.

a. Essentiële cookies

Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor het mogelijk maken en verbeteren van elektronische communicatie. Deze cookies zijn nodig om onze website naar behoren te laten werken. In overeenstemming met de geldende regelgeving is uw toestemming niet vereist voor het gebruik van deze cookies. Ze maken het mogelijk dat u inlogt bij uw gebruikerssessie en ze garanderen een veilig bestelproces van services of producten.

NaamLeverancierDoeleindenVervaldatumType
ServerID67665 / ServerID255
OVHDe coherentie van het gebruikerstraject tijdens de sessie bewaken en behouden.SessieHTTP Cookie
clientSideUserIdOVHDe coherentie van het gebruikerstraject tijdens de sessie bewaken en behouden.SessieHTTP Cookie
OVHSESSIONID / PHPSESSIDOVHDe coherentie van het gebruikerstraject tijdens de sessie bewaken en behouden.24 uurHTTP Cookie
Catalog.XX.baremetalServersOVHWinkelwagentjeSessieHTTP Cookie
Ovhcomshop.legacy_orderOVHWinkelwagentjeSessieHTTP Cookie
dedicatedADSL / dedicatedSDSLOVHWinkelwagentjeSessieHTML Lokale opslag
Selected-language / univers-selected-languageOVHTaalkeuze13 maandenHTTP cookie
Availabilities.baremetalServersOVHDe beschikbaarheid van de servers tonenSessieHTML Lokale opslag
ovhnewOrderOVHWinkelwagentjeSessieHTTP Cookie
SentrySentrySitebeveiliging en terugmelden van fouten op de pagina's Script
TC_optout / TC_PRIVACY_CENTER / TC_PRIVACY / TC_optout categoriesTag CommanderDe keuzes inzake toestemming, die door de gebruiker gemaakt zijn, toepassen.13 maanden 
FDLBCTLYTag CommanderLoad-balancingSessieHTTP Cookie
tCdebugLibTag CommanderConsole-logboek activeren1 maandHTTP Cookie
TCID / WID / TagPerformance / Tag PerfTag CommanderDe laadtijd van verschillende elementen van de bezochte pagina verminderen dankzij het volgen en analyseren van indicatoren.13 maandenBaken
_TCCookieSyncTag CommanderLaatste synchronisatiedatum van de cookies1 jaarHTTP Cookie

 

b. Cookies om de browse-ervaring te verbeteren

NaamLeverancierDoeleindenVervaldatumType
Algoliasearch-client-jsAlgoliaKeywords en beschrijvingen aan pagina's toevoegenHTML Lokale opslag
__cfuidCloudflareWebanalyse en bewaken van de site. Deze door Cloudflare geplaatste cookie maakt het mogelijk „vertrouwd“ verkeer te identificeren.13 maandenHTTP Cookie
Act.php / nxtck.comCommanders ActClick and Site tracking (v.3.5), Conversie - aankopen (v.3.5), Conversie (v.3.5), Site tracking only (v.3.5) : Beheer van het toewijzingsmodel voor beloningenScript
Dydu_push_global / Dydu_clientId / Dydu_push_session / Dydu_lastvisitfor / Dydu.popin / Dydu.push.dialogstarted / Dydu.common.contextId / Dydu.common.lastcontextid / Dydu.common.language / Dydu.livechat.info / Dydu.loading.states / Dydu.sidebar / Dydu.teaser / DYDU.STEP.STATE / Dydu.top3Do You Dream UpEen chatbot leveren. Deze tool voert verschillende acties uit die allemaal als doel hebben om het goede antwoord te geven op de vraag die u heeft als u onze site bezoekt.13 maandenHTTP Cookie en scripts
Dydu.livechat.userwritingcontentinfoDo You Dream Up"Een cookie die het bericht bevat dat de gebruiker aan het invoeren isdit is nuttig om de medewerker te tonen dat de gebruiker begonnen is te typen, zelfs als deze ondertussen van pagina verandert"Sessie (10 minuten)HTTP Cookie
_ga, _gat et _gidGoogleWebanalyse van het gebruik van de spreaker.com-podcasts13 maandenHTTP Cookie
kameleoonVisitorCodeKameleoonHiermee kunt u dezelfde variant tijdens verschillende bezoeken toewijzen (de Kameleoon-gebruikersnaam van de bezoeker)380 dagenCookies
kameleonData/kameleonVarsKameleoonGegevens van AB Tests terugsturen380 dagenLokale opslag
eu-tlp03.kameleoon.com/visit.gifKameleoon380 dagenScript 
kameleoonOpenTabsKameleoonBeheer van open tabbladen voor tracking van A/B-tests380 dagenLokale opslag
kameleoonSimulation / kameleoonSimulationShortURL / kameleonSimulationVisitorData / kameleonFullApplicationCodeKameleoonHiermee kunnen OVH-projectteams campagnes toetsen voordat ze online gaan1 uurLokale opslag
kameleoonVariatie-${variationId}KameleoonHet toewijzen van varianten beheren tijdens testsSessieLokale opslag
kameleoonExperiment-${experimentId}KameleoonHet toewijzen van varianten beheren tijdens tests30 dagenLokale opslag
kameleoonDisabledForVisit / kameleonActiveScriptKameleoonGeeft de OVH-projectteams de mogelijkheid om de tests voor het huidige bezoek te beherenSessieLokale opslag
kameleoonAnalyticsTrackingTimesKameleoonGegevens van de AB-tests optimaal beschikbaar makenSessieLokale opslag
kameleonLegalConsentKameleoonEen back-up maken van de keuzes van de gebruiker betreffende de toestemmingen voor A/B-tests380 dagenLokale opslag
kameleonPersonalization-${personalizationId}KameleoonHet toewijzen van varianten beheren30 dagenLokale opslag
kameleonGlobalPersonalizationExpositionKameleoonBeheer van de scenario's die leiden tot een test380 dagenLokale opslag
DCInfosOVHMultivariate testen uitvoeren, het mogelijk maken inhoud van de site te combineren of te veranderen afhankelijk van de plek waar deze getoond wordt.SessieHTML Lokale opslag
Piano Analytics Smart tag (custom) / e-mails, pagina‘s en verkopen vervolgenPiano AnalyticsAnalyse van het gedrag van de gebruikers en van hun aankopen13 maandenScript
ATidvisitor / atuseridPiano AnalyticsHet traject van de gebruiker analyseren en informatie over geïdentificeerde bezoekers opslaan („audience measurement“).6 maandenHTTP Cookie
Idrxvr / XiTiPiano AnalyticsHet dataverkeer volgen en analyseren - en de bezoeker identificeren13 maandenHTTP Cookie
_pk_idPiwik (Matomo)Analyse van de bezoeken van de internetsite.13 maandenScript
_pk_refPiwik (Matomo)Analyse van de bezoeken van de internetsite.6 maandenScript
_pk_ref, _pk_cvar, _pk_sesPiwik (Matomo)Analyse van de bezoeken van de internetsite.30 minScript
Wannaspeak Popin / Wannaspeak Popin WWWannaspeakWeten welk land, welke pagina en methode gebruikt wordt om de site te bezoeken zodat uw vraag om een gesprek beantwoord wordt door een medewerker die uw taal spreektSessie 

c. Advertentie- en personalisatie-cookies

NaamLeverancierDoeleindenVervaldatumType
_ni /_ni_v??24 maandenHTTP Cookie
UserID1adition.comAdvertenties13 maandenHTTP Cookie
Uuid2AppNexusAdvertenties tonen aan gebruikers die de sites van de Groep al bezocht hebben, producten gekocht hebben en producten en diensten aanbevelen gebaseerd op deze activiteit.13 maandenHTTP Cookie
Gum.criteo.comCriteoAdvertenties13 maandenScript
1P_JAR / ANID/ APISID / CONSENT / HSID / NID / OGP / OTZ / SAPISID / SID / SIDCC / SSIDGoogleAdvertenties1P_JAR (1mois) / ANID (1 an) / APISID (2 ans) / CONSENT (20 ans) / HSID (2 ans) / NID (6 mois) / OGP (1 mois) / OTZ / SAPISID (2 ans) / SID (2 ans) / SIDCC (3 mois) / SSID (2 ans)HTTP Cookie
_gcl_awGoogleHet Conversion Linker-baken registreert de gegevens over clicks op de advertenties2 maandenHTTP Cookie
AID / DSIDGoogleHet voor Google mogelijk maken uw activiteit op verschillende apparaten te koppelen als u daarvoor al hebt ingelogd op uw Google-account via een ander apparaat.13 maandenHTTP Cookie
IDE / doubleclick.netGoogleDe acties van de sitegebruiker opslaan en aan Google (DoubleClick) signaleren als deze een van de advertenties van de adverteerder gezien heeft of erop geklikt heeft, met als doel de effectiviteit te meten en doelgerichte advertenties te presenteren.13 maandenPixel
Adwords MCC – Lead conversionGoogleHet configureren van het volgen van conversies van het type Lead. Script
Adwords MCC – Product Purchase PageGoogleHet configureren van het volgen van conversies (aankopen). Script
MCC – Generic – Global site tagGoogleHet uitvoeren van het volgen van conversies (Google Ads). Script
trk.phpKwankoBeheer van een platform voor „affiliate marketing“13 maandenUnieke pixel
bam.nr-dat.net / nr-1123.min.jsNewrelicAdvertenties13 maandenHTTP Cookie en script
_mkra_stck / _prefinery_session / prefinery_impressions / prefinery_vimpressionsPrefineryInformatie van formulieren doorsturen naar een door OVH gebruikt SaaS-platform13 maandenHTTP Cookie
ra1_uid, ra1_pdRp.gwallet.comAdvertenties13 maandenScript
Ads_client_uuid / ads_config_v3Spreaker.comAdvertenties13 maandenHTML Lokale opslag
TCPID/TCSESSIONTag CommanderDe partijen belonen die eraan hebben bijgedragen dat een gebruiker een actie uitvoert als gevolg van een advertentiecampagne.13 maandenHTTP Cookie
Tc_cj_v2 /tc_cj_v2_cmpTag CommanderDe partijen belonen die eraan hebben bijgedragen dat een gebruiker een actie uitvoert als gevolg van een advertentiecampagne.13 maandenHTTP Cookie
Uid_sZebestof.comAdvertenties30 dagenHTTP Cookie

d. Cookies van platforms van derden

Bepaalde functies van de sites van de OVH-groep (bijvoorbeeld: inhoud delen op sociale netwerken, direct afspelen van video‘s...) berusten op diensten die door platforms van derden aangeboden worden. Deze functies plaatsen cookies waardoor deze platforms met name uw browsen kunnen analyseren. U kunt informatie opvragen over de aard van deze cookies, ze accepteren of ze weigeren. Deze cookies maken het mogelijk om vanaf onze website toegang te hebben tot tools, programma’s of platformen (zoals sociale netwerken, video-streaming, betalingsdiensten) van derden, deze te gebruiken, daarmee de website prettiger in gebruik te maken en deze te helpen promoten via het delen van inhoud van de websites van de OVH-groep naar platformen van derden.

NaamLeverancierDoeleindenVervaldatumType
_fbpFacebookMaakt het mogelijk aan de bezoekers van onze sites gerichte advertenties te tonen op hun platform.13 maandenHTTP Cookie
PixelFacebookMaakt het mogelijk om aan de bezoekers van onze sites doelgerichte advertenties op hun platform te tonen door zich te baseren op gegevens betreffende http-headers en hun pixel (ID, Facebook cookie) en om de acties van de sitegebruiker op te slaan en naar Facebook te sturen. Unieke pixel
LinkedIn Insight TagLinkedInMaakt het mogelijk om aan de bezoekers van onze sites doelgerichte advertenties op hun platform te tonen door zich te baseren op gegevens betreffende bezoeken van gebruikers van de OVH-groep, zoals de URL, de verkeersbron, het IP-adres, de eigenschappen van het apparaat en de browser (user agent), plus de datum en tijd.90 dagenScript
ts / ts_c / akavpau_ppsd / _paypal_storage_PaypalBetaling via Paypal mogelijk maken en deze beveiligen.SessieHTML Cookie
_twitter_sess / ads_perfs / auth_token / csrf_same_site_set / ct0 / daa / dnt / eu_cn / external_referer / guest_id / kdt / personalization id / remember_cheked_on / syndication_guest_id / tfw_exp / twid / langTwitterMaakt het voor de gebruiker mogelijk om rechtstreeks op de site content van Twitter in zijn eigen taal te zien en ermee te interageren. HTML Cookie
_widgetsettings / local_storage_support_testTwitterDe widget plaatsen HTML Lokale opslag
vuid / player / muxData / vimeo_gdpr_optinVimeoVimeo gebruikt deze cookies om analysegegevens te verzamelen en zo te begrijpen hoe hun services gebruikt worden. HTML Cookie
Sync_active / Sync_login HTML Lokale opslag
Remote.js, base.js, embed-player.jsYouTube (Google)Maakt het voor de gebruiker mogelijk om rechtstreeks op de site de multimediacontent te bekijken. Hiervoor plaatst Google tevens cookies voor advertentiedoeleinden. Script
Yt-edu::membership-join-impression / yt-html5-player-modules / yt-player-bandwith / yt-player-headers-readable / yt-player-volume / yt-remote-connected-devices / yt-remote-device-id / yt.innertube::nextld / yt.innertube::requests / GPS / visitor_info1_live / yscYouTube (Google)Maakt het voor de gebruiker mogelijk om rechtstreeks op de site de multimediacontent te bekijken. Hiervoor plaatst Google tevens cookies voor advertentiedoeleinden.SessieHTML Lokale opslag

3. Cookies en media van derden

De entiteiten van de OVH-groep zijn aanwezig op verschillende media (websites, sociale netwerken, enz.) die door derden beheerd worden en waarop ze content publiceren of campagnes uitvoeren die reclameberichten vertonen.

Als u content of advertenties van OVH, die op media van derden wordt gepubliceerd, bekijkt of ermee interageert, kunnen deze browsegegevens aan OVH medegedeeld worden (vooral door het gebruik van Pixels). Dit heeft als doel te zorgen dat de op deze manier verspreide content en campagnes relevant zijn (bijvoorbeeld om te weten of u onze site bezocht heeft of bepaalde pagina’s bekeken heeft na een advertentiecampagne).

Het vertonen van advertenties van OVH op media van derden kan te maken hebben met het feit dat op uw apparaat opgeslagen cookies (bijvoorbeeld een cookie dat geplaatst werd bij een eerder bezoek aan een site van OVH) een mogelijke interesse in de producten en diensten van de OVH-groep weerspiegelen.

Bovendien kunnen cookies op uw apparaat geïnstalleerd worden als u media van derden bezoekt. Om hier meer over te lezen, kunt u hun desbetreffende beleid inzake het gebruik van cookies raadplegen.

4. Hoe kunt u deze cookies beheren?

Conform de verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de „AVG“ oftewel „GDPR“) kan de toestemming van de gebruiker inzake de verwerking van zijn gegevens uitgedrukt worden door het geschikte gebruik van instellingen van een browser of een ander programma.

 • Instellingen van de browser

  Browsers bieden talrijke instellingen waarmee gebruikers hun keuzes betreffende cookies kunnen uitdrukken. U kunt, onafhankelijk van hun doeleinden, de op uw apparaat geplaatste cookies autoriseren, blokkeren of wissen door de opties van uw browser in te stellen. U vindt via de volgende links aanwijzingen voor de meest gangbare browsers:

  Tot slot willen wij u erop wijzen, dat het deactiveren van een cookie, de navigatie of het functioneren van diensten op onze website onmogelijk kan maken of bemoeilijken. Lees voor meer informatie deel 2 hierboven met de titel “De cookies die op de websites van de OVH-groep gebruikt worden”.


 • Beheer van scripts, tags en de Cookie-banner

  OVHcloud gebruikt een zogenaamde „tag management“ oplossing die de scripts groepeert en zo het vragen om uw toestemming op een praktische wijze regelt, waardoor deze oplossing aangenaam in gebruik en ergonomisch is. Hiermee kunt u de verschillende functies die cookies plaatsen (advertenties, social buttons, video‘s of andere op de sitepagina‘s ingevoegde modules) beheren door het vragen om toestemming per doeleinde te centraliseren via de cookie-banner.

5. Uw rechten uitoefenen

Conform de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht op toegang, correctie, weigering, beperking en wissen inzake de persoonsgegevens die u betreffen. Dit kan worden uitgeoefend in overeenstemming met het vorige punt van het cookiebeleid of door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming door het formulier dat hiervoor bedoeld is.

Als u van mening bent dat uw rechten niet gerespecteerd zijn nadat u contact met ons hebt opgenomen, dan kunt u ook een klacht indienen bijde competente autoriteit voor gegevensbescherming.

Meer informatie:
De belangrijkste autoriteit voor OVH (de CNIL) publiceert ook gegevens ter verdere informatie over cookies, hoe ze werken en hoe ze geweigerd kunnen worden (in het Frans).